Vores gener er ikke altid vores skæbne

af Lars A. Clark

Det er videnskabeligt bevist, at en ændret livsstil og ikke mindst en sundere og økologisk kost, kan regulere forekomsten af sygdomme som fx kræft.´ Derfor bør man spise sundt, varieret og ikke mindst økologisk!

Ændringer af gener i fosterstadiet I en tidligere artikel (Grøn Hverdag nr. 3, 2005), har Jens-Erik Tingstedt og jeg skrevet om den demethylering og senere remethylering, der sker i fosterstadiet og som muliggør en ændring af, hvordan generne åbnes eller lukkes, således at påvirkninger under fosterstadiet fx fra nogle af de hormonlignende stoffer, der findes i miljøet, kan medføre ændringer af generne i tiden mellem demethyleringen og remethyleringen. Disse ændringer, methyleringer af generne, kan herefter gå i arv fra mor til børn, og er måske forklaringen på fx den faldende sædkvalitet, der ses blandt yngre mænd i Danmark. Denne form for ændringer kaldes generelt for epigenetik.

Der er stor sandsynlighed for, at det også er methylering eller et lignende princip, der medfører ændringer i op- og nedreguleringen af gener, som beskrevet i en artikel i det ansete tidsskrift ”Proceedings of the National Academy of Sciences”. (Dr. Peter Carroll, Dr. Mark Magbanua, Dr. Chris Haqq med flere).Kost og livsstil regulerer gener Forfatterne har i samarbejde med ”Medicine Research Institute og University of California” publiceret resultaterne af en undersøgelse, der viser, at en forbedret ernæring, stresshåndtering, og psykosocial støtte, rent faktisk kan ændre hvordan, over 500 gener hos mænd i den tidlige fase af prostatakræft, kommer til udtryk.  

Forskerne undersøgte gener i biopsier fra 30 mænd, der blev diagnosticeret med lav risiko for prostatakræft.

Disse mænd havde fravalgt konventionelle behandlinger som kirurgi, stråling eller kemoterapi. Forsøgspersonerne havde tidlige stadier og små mængder af prostatakræft med stabil prostata specifikt antigen (PSA) niveauer og en Gleason score på seks eller derunder, hvilket betyder, at deres tumorer ikke var aggressive. Herefter blev der foretaget omfattende livsstilsændringer. Ændringerne gik ud på at forsøgspersonerne fik en plante-baseret kost. Den bestod primært af frugter, grøntsager, bælgfrugter, sojaprodukter, og hele kerner. Desuden ordineredes moderat motion (typisk en halv times rask gang om dagen), teknikker til håndtering af stress, yoga-baserede strækøvelser, vejrtrækningsteknikker, meditation og deltagelse i en støttegruppe en gang om ugen.

Kosten blev suppleret med soja, fiskeolie (tre gram/dag), vitamin E (100 enheder/dag), selen (200 mg/dag) og vitamin C (2 g/dag). Disse livsstilsændringer er beskrevet mere detaljeret i bogen ”The Spectrum”. Da patienterne ikke modtog konventionel behandling i denne periode, var det muligt for forskerne at vurdere virkningerne af livsstilsændringer på genekspression uden at den blev blandet sammen med effekter af kirurgi, stråling eller kemoterapi. Fra de 30 forsøgspersoner, blev der i begyndelsen af undersøgelsen udtaget en biopsi fra deres prostata, og igen tre måneder senere, udtog forskerne en biopsi og kiggede på ændringer i det normale væv inden for prostata. Forskerne fandt, at mange sygdomsfremmende gener (herunder dem, der er forbundet med kræft og hjertesygdomme blev nedreguleret eller ”slukket”, mens beskyttende, sygdomsforebyggende gener var opreguleret eller ”tændt”.

 En række kræftfremmende onkogener, kaldet RAS blev nedreguleret i disse mænd. Selectin-E genet, som fremmer betændelse og er forhøjet hos brystkræft patienter var nedreguleret. Et andet gen, som undertrykker dannelsen af svulster, kaldet SFRP blev opreguleret og mindsker dermed risikoen for kræft. Det er altså klart, at ændret livsstil mindsker kræftrisiko, og det er en langt billigere behandlingsform end konventionel terapi. De eneste bivirkninger er et sundere liv. Dr. Craig og kollegers banebrydende forskning viser, at én måde at ændre dine gener, er at ændre din livsstil og ikke mindst din kost.

 Broccoli påvirker gener

En anden undersøgelse ledet af britiske forskere tyder på, at man ved flere gange om ugen at spise broccoli kan hjælpe med at forhindre prostatakræft. Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet ”Public Library of Science (PLoS)”. Undersøgelsen viste, at broccoli udløser hundredvis af ændringer i gener, der enten undertrykker aktivering af kræftudvikling eller slukker de mekanismer, der fremmer denne udvikling.

Den aktuelle undersøgelse af Richard Mithen, biolog på ”Britain’s Institute of Food Research” og kolleger var udarbejdet til at undersøge de potentielle biologiske mekanismer, for beskyttelse imod prostatakræft, ved at spise grøntsager.

Forskerne havde kontakt til 24 mænd med genetiske præcancerlæsioner, som øger risikoen for prostatakræft. Halvdelen af forsøgspersonerne blev bedt om at spise fire ekstra portioner af broccoli og den anden halvdel skulle spise fire portioner ærter hver uge i et år. I løbet af undersøgelsen, blev der taget vævsprøver fra deltagerne for at analysere de genetiske ændringer. Alle deltagere i forsøget, der spiste broccoli havde hundredevis af ændringer i de gener, der er involveret i bekæmpelsen af kræft (stoffet sulforaphan i broccoli vides at give beskyttelse mod kræft).

Forskerne fandt desuden, at af de deltagere der spiste broccoli og som samtidig var bærere af et gen kaldet GSTM1, der har betydning for afgiftningen af kræftfremkaldende stoffer, havde over 500 de gavnlige genetiske ændringer. Omtrent halvdelen af befolkningen bærer genet.

 Mange typer kål virker

Næringsstoffer og andre miljømæssige faktorer er kendt for at påvirke ekspression af gener, som har en direkte indvirkning på risikoen for alle typer af kræft, herunder prostatakræft. Forskerne beskriver, at effekten også opnås ved at spise andre planter fra korsblomstfamilien (Cruciferae). Den rummer velkendte grøntsager som rosenkål, blomkål, grøn- hvid- og rødkål, brøndkarse, og mange flere. Prostatakræft forventes at blive diagnosticeret hos 186.000 mænd i USA i 2008, og 28.660 forventes at dø af sygdommen i henhold til ”National Cancer Institute”.

 Udviklingen indenfor den nyeste forskning tyder på, at vi er ekstremt påvirket af det miljø som omgiver os, at miljøet influerer på hvordan, vores gener kommer til udtryk gennem hele livet.

 Forurening må væk

Derfor er det desto mere vigtigt, at miljøet er rent. Farlige og miljøfremmede stoffer samt hormonlignende stoffer må ikke findes i vores miljø. Produktionen af dem må derfor forbydes, eller anvendelsen og sikkerhedsforanstaltninger må være meget restriktive. Det er vigtigt, at de skadelige stoffer, der allerede er i miljøet, ikke kommer videre i fødekæden, at vores afgrøder dyrkes økologisk og at vores husdyr fodres økologisk. Allerede i dag ses nedsat fertilitet hos mænd, kraftig stigning af allergier og stigende forekomst af forskellige kræftsygdomme. Der skal derfor handles nu. Vi kan ikke vente til, at økonomer finder, at det er økonomisk rentabelt, som når Bjørn Lomborg og hans meningsfæller sætter pris på forskellige indsatsområder. Her er tale om en igangværende udvikling, der skal bremses på linje med de globale klimaændringer.

Politisk handling gennem EU

Det første skridt i den rigtige retning er at omlægge fødevareproduktionen efter økologiske retningslinjer, at skærpe kravet til industrien om, hvilke stoffer den må bruge, og herefter ændre produktionsformerne indenfor industrien. Det er indlysende, at industrien ikke selv vil tage initiativ til ændringer. Der skal handles politisk. EU bør stå i spidsen for denne udvikling mod et renere miljø med færre fremmede stoffer og mere økologi.